П-профили

Студено огънат п-профил

Студено огънат п-профил
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
30х40х30х3,018.6012.41.501.25
30х50х30Х3,019.9513.31.501.25
30х60х30х3,020.8214.71.4161.18
40х80х40х3,027.4219.71.3921.16
40х100х40х3,029.7921.41.3921.16
40х100х40х4,040.0928.81.3921.16
50х100х50х3,034.80251.3921.16
50х100х50х4,044.54321.3921.16
40х120х40х3,038.0027.31.3921.16
50х120х50х3,041.0629.51.3921.16
50х120х50х4,050.11361.3921.16
50х140х50х3,042.4630.51.3921.16
50х140х50х4,054.29391.3921.16
50х160х50х4,059.0242.41.3921.16
60х180х60х4,069.60501.3921.16
60х200х60х4,078.54551.4281.19

П-Профил горещо валцуван по гост

П-Профил горещо валцуван по гост
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
50х25х5,0 UPN35.33231.5361.28
65х42х5,5 UPN64.51421.5361.28
80х45х6,0 UPN74.58551.3561.13
100х46х4,552.4
120х52х4,886.2562.51.381.15
140х58х4,973
160х64х5,0226.4512м1671.3561.13
180х70х5,112м186
200х76х5,2298.3212м2201.3561.13
240х90х5,612м
300х100х6,5594.3612м3901.5241.27