П-профили И UPN

Студено огънат п-профил

Студено огънат п-профил
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
30х40х30х3,027.07122.2561.88
30х50х30Х3,031.1313.82.2561.88
30х60х30х3,030.8914.32.161.80
40х80х40х3,042.3419.62.161.80
40х100х40х3,047.52222.161.80
40х100х40х4,060.48282.161.80
50х100х50х4,069.5532.22.161.80
50х120х50х4,075.60352.161.80
50х140х50х4,085.3239.52.161.80
50х160х50х4,091.8042.52.161.80
60х160х60х4,046
60х180х60х4,0110.77512.1721.81
60х180х60х5,0134.66622.1721.81
60х200х60х4,0120.5555.52.1721.81
80х200х80х4,0139.01642.1721.81

П-Профил горещо валцуван по гост и UPN и UPE

П-Профил горещо валцуван по гост и UPN и UPE
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
30х15х5,0 UPN34.506.1м11.532.50
50х25х5,0 UPN69.12242.882.40
65х42х5,5 UPN95.46432.221.85
80х45х6,0 UPN52.5
100х50х6,0 UPN143.64632.281.90
120х55х7,0 UPN186.96822.281.90
140х60х7,0 UPN99
80х40х4,3 UPE АА93.48412.281.90
100х55х4,5 UPE М59
100х55х4,5 UPE АА116.28512.281.90
120х51х4,7 UPE АА138.35632.1961.83
140х65х5,0 UPE М456.2912м1942.3521.96
160х70х5,5 UPE М504.0012м2102.402.00
200х80х6,5 UPE М629.2812м2762.281.90
100х46х4,5 ГОСТ54
120х52х4,9 ГОСТ62
140х58х5,0 ГОСТ76
160х64х5,0 ГОСТ89
200х76х5,2 ГОСТ12м222
240х90х5,6 ГОСТ144
300х100х6,5 ГОСТ12м390