П-профили И UPN

Студено огънат п-профил

Студено огънат п-профил
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
30х40х30х3,018.6012.41.501.25
30х50х30Х3,019.9513.31.501.25
30х60х30х3,020.8214.71.4161.18
40х80х40х3,027.4219.71.3921.16
40х100х40х3,030.62221.3921.16
40х100х40х4,040.0928.81.3921.16
50х100х50х3,034.80251.3921.16
50х100х50х4,044.54321.3921.16
40х120х40х3,038.0027.31.3921.16
50х120х50х3,041.0629.51.3921.16
50х120х50х4,049.4235.51.3921.16
50х140х50х3,030.5
50х140х50х4,054.29391.3921.16
50х160х50х4,059.0242.41.3921.16
60х180х60х4,069.60501.3921.16
60х180х60х5,088.54621.4281.19
60х200х60х4,078.54551.4281.19

П-Профил горещо валцуван по гост И UPN

П-Профил горещо валцуван по гост И UPN
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
50х25х5,0 UPN34.50231.501.25
65х42х5,5 UPN63.7542.51.501.25
80х45х6,0 UPN74.58551.3561.13
100х50х6,0 UPN87.4664.51.3561.13
120х50х7.0 UPN111.19821.3561.13
140х60х7,0 UPN134.24991.3561.13
160х65х7,5 UPN153.91113.51.3561.13
200х76х5,2 ГОСТ298.3212м2201.3561.13
300х100х6,5 ГОСТ594.3612м3901.5241.27