П-профили И UPN

Студено огънат п-профил

Студено огънат п-профил
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
30х40х30х3,043.20123.603.00
30х50х30Х3,046.80133.603.00
30х60х30х3,048.05143.4322.86
40х80х40х3,069.4819.33.603.00
40х100х40х3,072.7621.23.4322.86
40х100х40х4,097.8128.53.4322.86
50х100х50х3,027
50х100х50х4,0115.20323.603.00
40х120х40х3,027.33.00
50х120х50х3,096.10283.4322.86
50х120х50х4,0120.12353.4322.86
50х140х50х3,030.5
50х140х50х4,0142.5639.63.603.00
50х160х50х4,0145.8642.53.4322.86
60х160х60х4,0157.87463.4322.86
60х180х60х4,0178.46523.4322.86
60х180х60х5,0212.78623.4322.86
60х200х60х4,0190.4855.53.4322.86
80х200х80х4,0219.65643.4322.86

П-Профил горещо валцуван по гост И UPN

П-Профил горещо валцуван по гост И UPN
Размер За брой с ДДС Дължина Тегло за брой Цена кг. с ДДС Цена кг. без ДДС Цена на пачка за кг. без ДДС
30х15х5,0 UPN40.026.1м11.53.482.90
50х25х5,0 UPN84.18233.663.05
65х42х5,5 UPN153.72423.663.05
80х45х6,0 UPN54
100х50х6,0 UPN64.5
120х50х7.0 UPN81
140х60х7,0 UPN342.14993.4562.88
160х65х7,5 UPN115
80х45х4,5 ГОСТ134.16433.122.60
100х46х4,5 ГОСТ165.36533.122.60
120х52х4,9 ГОСТ193.44623.122.60
140х58х5,0 ГОСТ234.00753.122.60
160х64х5,0 ГОСТ277.68893.122.60
200х76х5,2 ГОСТ686.4012м2203.122.60
240х90х5,6 ГОСТ449.281443.122.60
300х100х6,5 ГОСТ12м390